Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Sápmelaš ovdánahttiáššehas -doaibma/ Saamelainen kehittäjäasiakastoiminta

Sápmelaš ovdánahttiáššehas -doaibma/ Saamelainen kehittäjäasiakastoiminta

Alkaa: 12.12.2022 klo 11.30

Päättyy: 12.12.2022 klo 15.00

Sápmelaš ovdánahttiáššehas -doaibma

Čohkánehkot já vuššot gáfiid! Amma ovdánahttigoahtit ovttas sámegielat ja kultuvrra mieldásaš sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid?

Mii ohcat ovdánahttiáššehasaid erenoamážit ahkeolbmuid ja bearrašiid bálvalusaid, sihke mielladearvvasvuođa- ja gárrenávnnasbálvalusaid ovdánahttimii. Ovdánahttiáššehasat ožžot bálkká ovdánahttinbargui oassálastimis.

Ovdánahttiáššehassan lea vejolaš váikkuhit boahtteáiggi bálvalusaid doaibmamii ja kvalitehtii, boađe donge fárrui!

Sápmelaš ovdánahttináššehasdoaibma lea álgán j. 2022 čavčča sámegielddaid giliguovddážiin. Doaibma čađahuvvo ovttasbarggus Tulevaisuuden sote-keskus (Boahttevuođa sode-guovddáš) ja Ikäystävällinen Lappi (Ahkeustitlaš Lappi) -fitnuin. Dilálašvuođas leat mielde davvisámegielat sámegielat ja kultuvrralaš bálvalusaid ovddidanbargit.

Dilálašvuođain lea vejolaš ovdanbuktit vásáhusaid ja evttohit ođđalágan vugiid sámegielat sode-bálvalusaid ovddideapmai, Lappi buresveadjinguovllu geavahussii.

Sámi sode-ovddidanbargit leat deaivamis čuovvovaš giliin:

Boađe deaivat min, buresboahtin!


Saamelainen kehittäjäasiakastoiminta

Saamelainen kehittäjäasiakastoiminta alkaa Inarissa, Utsjoella, Enontekiöllä ja Sodankylän Vuotsossa syyskuusta 2022 alkaen. Toimintaa tehdään yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kanssa. Kehittäjäasiakastapaamiset toteutetaan yhteisöllisenä kehittämisenä:

  • Hankehenkilöstö menee kyliin, joissa luodaan yhteisöllinen kohtaaminen kyläläisille tutussa ympäristössä
  • Kehittäjäasiakastoimintaan liittyvä kehittäminen tapahtuu keskustelun ja toiminnan yhteydessä
  • Kohtaamiskielenä toimii saamen kielet
  • Tavoitteena on kohdata yhteisöjä yksilöiden sijaan
  • Mahdollisuus kehittää uudenlainen kehittämisen väylä: saamelainen yhteisökehittäminen
  • Jos toimii ja toteutuu jatkossa, ehdotus pysyväksi hyvinvointialueelle

Seuraavat tiedossa olevat kehittäjäasiakastapaamiset ovat:


Lassedieđut, oktavuođaváldimat ja almmuheami

Lisätietoja

Mirka Kelahaara
Suunnittelija, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
Puh. 040 629 0380
mirka.kelahaara@poske.fienglanti
Avaa henkilökortti

Niila Rahko
Suunnittelija, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
Puh. 0408290136
niila.rahko@poske.fi
Avaa henkilökortti

Aino Riihimäki
Suunnittelija, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
Puh. 040 660 2064
aino.riihimaki@poske.fi
Avaa henkilökortti