null "Samassa veneessä matkalla samaan suuntaan!"

"Samassa veneessä matkalla samaan suuntaan!"


Suun terveydenhuollon kolmas työpaja toteutui marraskuussa Levin talvisissa maisemissa! Työpajan tavoite oli saada yhteinen ymmärrys työnjaon kehittämisen onnistumisesta sekä hahmottaa keinoja ajanvarauskirjojen hallintaan. Työpajan ilmapiiri koettiin keskustelevaksi, lämpimäksi ja mukavaksi. Työpaja tarjosi mahdollisuuden benchmarkkaukseen, joka herätti uusia ajatuksia osallistujien omista toimintatavoista ja niiden kehittämisestä.

Työpajan tavoitteet täyttyivät, kun saimme luotua yhteisen ymmärryksen työnjaon kehittämisen onnistumisesta sekä mahdollisista keinoista ajanvarauskirjojen hallintaan. Yhdessä tuumin totesimme, että työpajan aiheen työstö tarvitsee lisää aikaa. Tällä teemalla jatkamme läsnäolotyöpajatyöskentelyä joulukuussa Levillä!

Lapin suun terveydenhuollon työntekijöistä kartoitetaan yhä terveyden edistämistyöstä innostuneita työntekijöitä niin että kaikki ammattiryhmät tulevat olemaan edustettuina. Työryhmän on tarkoitus keskittyä suun terveyden edistämistyön yhtenäistämiseen Lapin hyvinvointialueella.


Lisätietoja
Sanni Peteri
suun terveydenhuollon erityisasiantuntija    
sanni.peteri@poske.fi
P. 040 6796960

Niko Havela
asiantuntijahammaslääkäri
niko.havela@poske.fi
P. 040 7132738