null Ikäihmisten palveluiden suunnittelija Ringa Härkönen on aloittanut Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Ikäihmisten palveluiden suunnittelija Ringa Härkönen on aloittanut Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Ringa Härkösen kuva

Olen aloittanut ikäihmisten palveluiden suunnittelijana Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa maaliskuussa 2022. Lisäksi opiskelen ikäosaamisen kehittämiseen ja johtamiseen suuntautuvaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Karelia ammattikorkeakoulussa.

Vuonna 2018 terveydenhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi valmistuttuani olen työskennellyt ikäihmisen palvelualueella kotiin annettavissa palveluissa. Ensin kotisairaanhoitajana ja sittemmin ikäihmisille suunnattu terveydentilan ja toimintakyvyn arviointiväline RAI vei mukanaan. RAI-koordinaattorina toimiminen ennen hankkeeseen siirtymistä avarsi ja laajensi näkemystä siitä, mihin kaikkeen asianmukaisilla, oikein kohdennetuilla ja asiakaslähtöisillä palveluilla voidaan vaikuttaa ikäihmisten toimintakyvyssä ja arjessa. Kotona asumisen edellytyksiä ovat riittävä, oikein kohdennettu tuki ja ennen kaikkea ikäihmisen voimavarojen tukeminen.

Ennaltaehkäisyn merkitystä ei voi liikaa korostaa. Toimintatapoja ja erilaisia tukimuotoja kehittämällä luodaan ikäystävällinen Lappi, jossa kaikki voivat hyvin – ikään katsomatta. Ikääntyminen on moninaista: ei ole kysymys siitä, miten vanha olet, vaan siitä, miten olet vanha!

Ringa Härkönen
ringa.harkonen@poske.fi, p. 040 596 4118

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen logot