null Posken uuden tutkijan Sanna Liikasen esittely

Posken uuden tutkijan Sanna Liikasen esittely

Aloitin 9.8.2021 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) tutkijana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) palkkalistoilla. Kuusamolaiselle ja maisteriopinnot Lapin yliopistossa tehneelle Poskessa aloittaminen on kuin kotiinpaluu. Jotta tullaan tutuiksi, kerron lyhyesti, kuka olen ja millaisella kokemuksella tulen tähän pestiin.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri sosiologia pääaineena (Lapin yliopisto 1996) ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti yhteisösosiaalityön erikoistumisalalta (Jyväskylän yliopisto 2017). Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (Lapin yliopisto 1997). Työn alla minulla on sosiaalityön väitöskirja, jota teen Itä-Suomen yliopistoon. Väitöskirjassani tutkin pitkäaikaisesti aikuissosiaalityön asiakkaana olevien lapsiperheiden vanhempien kokemaa luottamusta. Tutkimusintressini on köyhyydessä, lapsiperheiden hyvinvoinnissa ja osallisuuden ja luottamuksen kysymyksissä.

Poskeen siirryin Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) lehtorin tehtävästä. Ammattikorkeakoulussa olen toiminut sosiaalialan lehtorina syksystä 2007 alkaen, ensin kaksi vuotta Laureassa Vantaalla ja viimeiset kaksitoista Helsingin Diakissa. Olen opettanut sekä sosionomi AMK että YAMK -koulutuksissa. Päätyötä on ollut osallisuuteen ja sosiaalialan työn perusmenetelmiin liittyvä opetus ja ohjaus. Toimin myös pitkään ammattikorkeakoulujen yhteisessä harjoittelupaikkajärjestelmässä Jobiilissa Diakin ylläpitäjänä.

Sosiaalityön ammatillinen työkokemukseni on lastensuojelun avohuollosta, aikuissosiaalityöstä ja viimeisten viiden vuoden ajalta sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, missä olen tehnyt sekä kesä- ja keikkatöitä että myös pidemmän viransijaisuuden. Koen sosiaali- ja kriisipäivystystyön, jossa monipuolinen asiakaskunta voi koostua iästä riippumatta vauvasta vaariin, yhtenä sosiaalityön näköalapaikkana ja arvokkaana työmahdollisuutena esimerkiksi päätoimisesti opetus- ja tutkimustyössä olevalle.

Perheellisellä, työn ohessa opintoja tekevällä ei ole ongelmaa keksiä, mitä tekee vapaa-ajalla. Mukavaa tekemistä minulle on neulominen ja olen myös innokas tätiratsastaja. Liikun mielelläni luonnossa ja marjastuksesta on keski-ikäistymisen myötä tullut tavoiteltavaa ajanvietettä. Odotankin, että puolukkasadosta tulee yhtä hyvä kuin kuluneen kesän hillasato oli. 
Ensimmäisten työpäivien aikana olen päässyt tutustumaan Poskessa meneillään olevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Innostunein ja odottavin mielin katson tulevia viikkoja. Lämmin kiitos Posken ja Oamkin väelle, olen kokenut itseni tervetulleeksi.

***
Työhuoneeni on Oamkin Kontinkankaan kampuksella. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen teen syksyn aikana töitä myös kotoa käsin, joten otathan ensin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella.
Aurinkoista syksyä, ollaan yhteyksissä!

Sanna Liikanen
sanna.liikanen@oamk.fi 
puh. 050 465 5526 
Twitter: @LiikanenSannaL