Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Perheinterventio koulutus (TLP)

Perheinterventio koulutus (TLP)

Alkaa: 21.01.2022 klo 09.00

Päättyy: 21.01.2022 klo 15.30

Perheinterventio on menetelmä, joka auttaa avaamaan vaikeana pidetyn, koko perhettä koskevan ongelman yhteiseen keskusteluun. Työskentelyssä paneudutaan lasten arjen tukemiseen yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen. Työskentelyssä on keskeistä kaikkien perheenjäsenten kuuleminen sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen kesken, vuorovaikutukseen keskittyen. Perheinterventiota voidaan käyttää monella eri toimialalla ja monenlaisissa perhetilanteissa esim. lastensuojelussa, perheneuvoloissa ja somatiikan puolella. Kokemukset ovat myönteisiä.

Koulutus antaa pätevyyden toteuttaa (TLP) - perheinterventiota . Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelun ja sote-alan ammattilaisille. Hakijalta edellytetään lapset puheeksi (LP)- menetelmä koulutusta ja vähintään viisi (5) toteutettua Lp- keskustelua. Koulutus edellyttää läsnäoloa.

Koulutus käynnistyy 21.1.2022 ja toteutetaan teams-yhteydellä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa.

Lisätietoja kouluttaja Jaana Jokinen, YTM, psyk.sh, jaana.jokinen@poske.fi

 

Lisätietoja koulutuksesta sekä linkin hakeutumislomakkeelle löydät täältä