null Lapin osallisuusverkosto jatkaa työskentelyä vuonna 2022

Lapin osallisuusverkosto jatkaa työskentelyä vuonna 2022

Sote-rakenneuudistus Lapissa –hankkeen yksi vapaaehtoisen valmistelun osa-alueista on osallisuus. Osallisuuden edistämistyön tueksi perustettiin viime maaliskuussa Lapin osallisuusverkosto, johon kutsuttiin monialainen joukko osallisuuden edistäjiä ja kehittäjiä Lapin kuudesta seutukunnasta, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Lapin Liitosta, AVI:sta, Saamelaiskäräjiltä sekä järjestötoimijoista. Tuolloin verkoston tavoitteeksi määritettiin Lapin kuntien asukkaiden osallisuuden edistäminen sote-uudistuksessa sekä tehtäväksi kuvata lappilaista osallisuutta, lisätä osallisuustietoa Lapin kunnissa sekä määrittää, miten osallisuutta edistetään lapin kunnissa mukaan lukien sosiaali- ja terveyspalvelut. Verkoston toiminta-ajaksi sovittiin kuluva vuosi.

Osallisuusverkosto on kokoontunut kuusi kertaa etänä ja lokakuun tapaamisessa päätettiin yksimielisesti jatkaa verkostotyöskentelyä myös ensi vuonna. Verkostossa on monenlaista osaamista ja kokemusta sekä laaja edustus eri toimijoiden näkökulmia eri puolelta Lappia. Verkostotyöskentelyn on tunnistettu hyödyttävän niin osallistujia ja kotiorganisaatioita kuin laajemmin lappilaisen osallisuuden toiminta- ja asennekulttuurin kehittämistä ja vahvistamista.

Yksi verkostotyöskentelyn tulos on 18.11 järjestettävä Lappilaisen asiakasosallisuus monet kasvot-webinaari, jonka tavoitteena on edistää asiakasosallisuuden toimintakulttuuria sote-palveluissa vahvasti lappilaisin esimerkkien kautta. 

Verkoston jatkotyöskentelyn tavoitteita ja tehtäviä kirkastetaan vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin. Lapin hyvinvointialueen osallisuustyön valmistelun tueksi verkosto voi muun muassa tuottaa tietoa osallisuudesta, kommentoida osallisuuden rakenteita ja muuta suunnittelua sekä viedä verkostosta tietoa, hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja omalle alueelle/organisaatioihin.

Verkosto on kaikille avoin kaikille osallisuuden edistäjille ja kehittäjille. Ilmoittaudu mukaan & lisätietoja (31.12.2021 asti): 
Osallisuuskoordinaattori Heljä Rahikkala, etunimi.sukunimi@kolpene.fi