null MoniSoTe-hanke jatkuu keväällä 2022

MoniSoTe-hanke jatkuu keväällä 2022

Jatkoajalla toteutetaan uusia opintomoduuleja, panostetaan saavutettavuuteen ja selvitetään sosiaalihuollon ammattilaisten ja moniasiantuntijaisten käytäntöjen tilannetta. 

MoniSoTe -hanke on saanut jatkoaikaa. Hankekokonaisuus jatkuu 30.6.2022 saakka. 

MoniSoTe -hankkeen tavoitteena on ollut mm. selvittää Sote-alojen monialaisia osaamistarpeita, tukea osaamista ja järjestää tarpeita vastaavaa koulutusta sote-alojen ammattilaisille Lapissa.

Hankkeen aikana on pilotoitu 4 opintomoduulia, joita on toteutettu Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin Yliopiston ja Posken yhteistyönä. Pilotoitujen koulutusmoduulien pohjalta saadun kokemuksen ja palautteen perusteella jatkoaikana suunnitellaan vielä kaksi koulutusmoduulia, jotka ovat

  • Moduuli V: Digitalisoituminen, tiedolla johtaminen ja etiikka sote-palveluissa, 5 op

  • Moduuli VI Jaettu toimijuus ja toimintakäytännöt yhteisten asiakkaiden tukemisessa sote-alalla, 5 op

Lisäksi kevään aikana kiinnitetään huomiota hankkeen aikana tuotettujen opintomateriaalien ja muun osaamista tukevan materiaalin saavutettavuuteen. Jatkoajalla myös juurrutetaan pilotoitujen opintomoduulien parhaat palat ja keskeisimmät opit korkeakoulujen koulutustarjontaan.  

Posken osahankkeessa jatketaan Lapset puheeksi –toimintamallin koulutusta ja toteutetaan Systeemistä työtapaa tukevia verkostotapaamisia. Poskessa tehdään lisäksi sosiaalihuollon ammattilaisia koskeva selvitys, jossa selvitetään sosiaalihuollossa toimivien ammattilaisten määrää, saatavuutta, moniammatillisten tiimirakenteiden tilaa ja niihin liittyviä tarpeita Pohjoisella YTA -alueella. Lue lisää selvityksestä täältä. 

MoniSoTe –hanke järjestää Rovaniemellä, Hotelli Santa Clausissa loppuseminaarin hankkeen tulosten levittämiseksi 3.3.2022. Lue seminaarista lisää täältä.

Lisätietoja:

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi