null Lapin hyvinvointialuetta rakennetaan asukkaiden tarpeisiin

Lapin hyvinvointialuetta rakennetaan asukkaiden tarpeisiin

Kuva Jari Jokelasta sote-aluekierroksella

Sote-uudistuksen onnistuminen vaatii toimintatapojen yhtenäistämistä sekä tiivistä yhteistyötä uudistuksessa mukana olevien toimijoiden välillä Lapissa. Yksi keskeisimmistä haasteista on saada hyvinvointialueelle ammattitaitoista henkilökuntaa myös jatkossa. Yleisökysymyksissä nousi esiin huoli palveluiden järjestämisestä laajassa ja harvaanasutussa maakunnassa. Sote-ministerityöryhmän aluekierros Lapin hyvinvointialueella järjestettin Rovaniemellä 19.10.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimien ja hyvinvointialueiden uudistumisen tilanteesta olivat kertomassa etäyhteyksin Suomen perhe- ja palveluministeri Krista Kiuru sekä kuntaministeri Sirpa Paatero. Lapin valmistelutilanteesta puheenvuoroja käytti valmistelutoimielimen (vate) puheenjohtaja Jari Jokela. Hybriditilaisuutta oli kuuntelemassa paikan päällä ja etänä noin 150 osallistujaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kannusti lappilaisia jatkamaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden väillä:

"Hyvinvointialueet rakennetaan teille sopiviin tarpeisiin. Kysymys on teidän omasta räätälöidystä projektista, jonka isäntinä te toimitte" , muistutti ministeri Kiuru.

Lapissa valmistelu etenee suunnitellusti - tavoitteena sujuvat palvelut lappilaisille

Alueellisten uudistusten valmistelu etenee eri alueilla eri tahtiin. Vaten puheenjohtaja Jari Jokelan mukaan Lapin osalta toimet etenevät suunnittellusti. Myös aluekierroksen muut puhujat nostivat esille alueiden eroavaisuudet. Hyvinvointialueet rakennetaan vastaamaan sen alueen asukkaiden tarpeita. Lapissa haasteena ovat niin pitkät etäisyydet kuin ikääntyvä väestö sekä toisaalta suuri kausittainen matkailijoiden määrä. Uudistuksen tavoitteena on mahdollisimman sujuvat palvelut lappilaisille.

Hyvinvointialueen toimivuuden kannalta tärkeää on toimintatapojen yhtenäistäminen sekä yhteistyö eri organisaatioiden välillä. Esimerkiksi pelastustoimien osalta tämä tarkoittaa valtakunnallisesti yhteiseen hallintomalliin tähtäämistä.

Sote-uudistusta tehdään pitkälti erilaisten valmisteluverkostojen avulla. Lapissa mukana on kuntien ja sairaanhoitopiirien lisäksi kuntayhtymiä, järjestöjä sekä erilaisia teemakohtaisia verkostoja. Sidosryhmien kanssa käydään jatkuvaa dialogia, ja organisaatioiden asiantuntijuutta hyödynnetään muun muassa hankkeissa tehtyjen selvitysten avulla.

Mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen olennaisimpia asioita perustason terveyspalveluissa

Sote-ministerityöryhmän aluekierroksella Lapissa korostui ammattitaitoisen osaamisen tärkey, niin itse uudistuksen kuin myös tuotettavien palvelujen näkökulmasta. Yleisökysymyksissä nousi esille huoli palveluiden järjestämisestä. Kuntaministeri Paatero mainitsi mahdolliseksi myös budjetin lisäarvioinnin, mikäli kunnista nousee epäilys valtion myöntämien avustusten riittävyydestä. Palvelujen kenttä tulee olemaan laaja. Tärkeintä on saattaa asiakas asiantuntevan palvelun piiriin ilman, että palvelun hakijan tarvitsee tietää, miten palveluverkossa toimitaan. Tehokasta palvelukokonaisuutta edistää alojen ammattilaisten sitoutuminen monialaiseen yhteistyöhön. Ministeri Kiurun mukaan sote-uudistuksen visiona on kokonaisuuden helppous sekä tiimityöskentely, joka johtaa asiakkaiden ammattitaitoiseen palveluun. Tämä edistää hoitojonojen lyhentymistä, yleistä hyvinvointia ja pidemmässä juoksussa myös kustannustehokkuutta. Ministeri Kiuru nosti konkreettisiksi uudistuksiksi esimerkiksi tehokkaan ja asianmukaisen palvelun myös viikonloppuisin ja iltaisi, lakiin perustuvan seitsemän päivän hoitotakuun sekä toimivat digi- ja mobiilipalvelut.

Olennaisimmiksi asioiksi perustason terveyspalvelujen näkökulmasta nousee hoitoon pääsyn lisäksi mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen. Erityisesti lasten ja nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin on jo tartuttu sisältöuudistuksilla. Ne mahdollistavat eri tasoisiin mielenterveysongelmiin puuttumisen jo kouluissa matalalla kynnyksellä.

Tehemä pois!

Sote-ministerityöryhmän aluekierroksen puheenvuorojen kantavaksi teemaksi nousi yhdessä tekemisen tärkeys, hyvinvointialueen palveluiden rakentamiseen panostaminen ja vuorovaikutus. Valmisteluja edellyttävien lakien tultua voimaan on vahva yhteishenki kuntien välillä havaittu myös Lapissa. Jari Jokea muistutti, että Lapissa on perinteisesti tekemisen meininkiä, joka näkyy myös hyvinvointialueen valmistelussa. Lappilaisella asenteella kohti uutta hyvinvointialuetta: tehemä pois!

Teksti:
Maija Hagberg
Viestinnän korkeakouluharjoittelija
Lapin liitto

Katso tilaisuuden tallenne tästä linkistä (ohjautuu uuteen välilehteen)