null Kehittäjäasiakastoiminta esillä "Lappilaisen asiakasosallisuuden monet puolet" -webinaarissa

Kehittäjäasiakastoiminta esillä "Lappilaisen asiakasosallisuuden monet puolet" -webinaarissa

Sote -rakenneuudistus -hanke järjestää 18.11.2021 webinaarin, jossa käsitellään asiakasosallisuutta eri teemoista. Teemat ovat

  1. Ammattilaisen rooli ja mahdollisuudet asiakkaan osallisuuden tukena

  2. Asiakas aktiivisena toimijana omassa palvelussa

  3. Asiakas mukana palveluiden kehittämisessä

Webinaarissa on myös kehittäjäasiakastoimintaa käsittelevä puheenvuoro, jossa tarkastellaan kehittäjäasiakastoiminnan merkityksiä eri tasoilla. Puheenvuoro pohjautuu menetelmäkuvaukseen, joka julkaistaan THL:n työpapereita -sarjassa (Hiltula, Partanen, Tuikka & Väisälä): Vaikuttava rakenteellinen sosiaalityö tulevaisuudessa (2022)

Lisätietoja löydät tapahtuman sivuilta