null Katri Turunen

Henkilön kuva

Katri Turunen

Kehittämiskoordinaattori

Olen sosiaalihuollon ja erityisesti lastensuojelun asiantuntija, mutta systeemisen ajattelutavan, työotteen ja toimintamallin kouluttamisesta minulla on kokemusta sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta.

Yhteystiedot

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hanke
katri.turunen@oulunkaari.com
040 557 2363

Kieliosaaminen

suomi

Koulutus ja opinnot

 • YTM, sosiaalityöntekijä
 • Psykologian perus- ja aineopinnot, kasvatuspsykologian perusopinnot
 • Useita lyhyitä koulutuksia esimerkiksi verkostotyön menetelmistä sekä sosiaalityöhön liittyvistä ilmiöistä
 • Kansa-koulun kirjaamisvalmennus
 • Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä -kouluttaja

Kokemus ja osaaminen

 • Sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto
 • Kehittämiskoordinaattori, Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hanke
 • Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen systeemisessä pilottitiimissä
 • Moniammatillinen riskinarviointiryhmä MARAK 
 • Reflektoiva, voimavaralähtöinen perhe- ja verkostokeskeinen työote 
 • Kokemusta useiden eri menetelmien hyödyntämisestä lastensuojelun avohuollossa (esim. läheisneuvonpito ja MDFT – monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely)

Menetelmäosaaminen

Työskentelyalue Koko Suomi