null Katri Turunen

Henkilön kuva

Katri Turunen

Kehittämiskoordinaattori

Yhteystiedot

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hanke
katri.turunen@oulunkaari.com
040 557 2363

Koulutus ja opinnot

  • YTM, sosiaalityöntekijä
  • Psykologian perus- ja aineopinnot, kasvatuspsykologian perusopinnot
  • Useita tiiviitä koulutuksia, kuten Asiakkaan osallisuutta vahvistavat verkostotyön menetelmät, Päihdefoorumi: osallisuus ja asiakaslähtöisyys sekä Lähisuhdeväkivallan ehkäisyfoorumi 
  • Kansa-koulun kirjaamisvalmennus
  • Apotti-passi

Kokemus ja osaaminen

  • Sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto
  • Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen systeemisessä pilottitiimissä
  • Moniammatillinen riskinarviointiryhmä MARAK 
  • Reflektoiva, voimavaralähtöinen perhe- ja verkostokeskeinen työote 
  • Kokemusta useiden eri menetelmien hyödyntämisestä lastensuojelun avohuollossa (esim. läheisneuvonpito ja MDFT – monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely)