null Nuorten masennusoireisiin kehitetty IPC-menetelmäkoulutus jatkuu Lapissa

Nuorten masennusoireisiin kehitetty IPC-menetelmäkoulutus jatkuu Lapissa

Nuorten psyykkinen oireilu on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi: jopa 20 prosentilla nuorista on masennus- ja ahdistusoireilua. Suomessa mielenterveyden häiriöt ovatkin jo nuorten merkittävin terveysongelma. Mielialaoireet tunnistetaan kouluissa kohtuullisen varhain ja tämän vuoksi esiin onkin noussut selkeä tarve nuorten varhaisille, näyttöön perustuville interventioille. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on aloitettu koulutus IPC-menetelmään. Koulutus toteutuu PPSHP:n kautta. Kouluttajana toimii Tarja Koskinen. Menetelmäohjaajina toimivat projektityöntekijät Maina Laine ja Minna Inkeröinen NMOK-hankkeesta.

IPC-menetelmää on suunniteltu käytettäväksi perusterveydenhuollossa, koulu-, oppilas- ja opiskelijahuollossa 13–18- vuotiaille nuorille, joilla on mieliala- ja masennusoireita. Nuorten psykososiaalisten menetelmien levittämisellä ja juurruttamisella perustasolle pyritään pitkän aikavälin tavoitteena siihen, että nuoret saisivat varhaista, oikea-aikaista tukea jo perustasolla erikoissairaanhoidon tukemana niin, että erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö vähenee. Tiedetään, että reagoimalla oikea-aikaisesti nuoren mielialaoireiluun, pystytään ehkäisemään oireilun hankaloitumista ja pitkittymistä pysyvästikin.

Lapissa ensimmäinen IPC-koulutus toteutui helmikuussa 2021. Koulutukseen osallistui 24 työntekijää seitsemästä Lapin kunnasta. Seuraava IPC-koulutus toteutetaan 24.-25.8.2021. Elokuun koulutukseen otetaan n. 35 henkilöä Lapista.  Työntekijöiden lisäksi esimiesten on tärkeä sitoutua koulutuksen ja siihen liittyvän kokonaisuuden mahdollistamiseen. Esimiehet ilmoittavat koulutukseen halukkaat 30.4.2021 mennessä, klikkaa ilmoittautumislomakkeeseen tämän linkin kautta (ohjautuu uuteen välilehteen).

Katso tallenne 12.4. järjestetystä IPC-esittelytilaisuudesta (ohjautuu uuteen välilehteen)