null Etsimme kuntoutuksen erityisasiantuntijaa ikäihmisten palveluihin ja sosiaalihuollon kirjaamisen suunnittelijaa

Etsimme kuntoutuksen erityisasiantuntijaa ikäihmisten palveluihin ja sosiaalihuollon kirjaamisen suunnittelijaa

Sopisitko meille asiantuntijaksi?

Kehitämme ikäihmisten kuntoutusprosesseja sekä sosiaalihuollon kirjaamista Lapin hyvinvointialueella Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Kuntoutuksen erityisasiantuntija koordinoi ikäihmisten palveluissa kuntoutuksen prosessien kehittämistä ja kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen toimintamallien käyttöönottoa. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐/elinympäristössään.

Kehittämistyössä tuetaan Lapin hyvinvointialueen toimijoita sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin, selkiyttämään kuntoutuksesta vastaavien tahojen roolia sekä vahvistetaan kotihoidon kuntoutuksellista osaamista asiakkaiden kotona asumisen tukemiseksi. Tehtävässä toimiminen edellyttää kokemusta ikäihmisten palveluista sekä kotona asumista tukevista palveluista.

Sosiaalihuollon kirjaamisen suunnittelija tukee, kehittää ja valmentaa sosiaalihuollon työntekijöitä ja tiimejä sosiaalihuollon kirjaamisessa. Tavoite on lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista, vahvistaa edellytyksiä asiakastiedon yhdenmukaiseen, rakenteiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn (mm. palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmat, monialaiset suunnitelmat). Tehtävässä toimiminen edellyttää tuntemusta ja kokemusta sosiaalihuollon kirjaamisesta.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

Tehtävä täytetään ajalle 1.2.2022-31.12.2023. Palkkaus määräytyy KVTES mukaisesti.

Tehtävään valitun toiminta-aluetta on koko Lapin maakunta, ja toimipiste sijaitsee/neuvotellaan maakunnan alueella.

Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle. Hakemukset laaditaan sähköisesti seuraavan linkin kautta:

Hakuaika tehtäviin päättyy 17.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, p. 040 570 2844 tai
hankejohtaja Rea Karanta, p. 040 646 3906