null Digipalveluiden kypsyys ja asiakkaiden osallisuus

Digipalveluiden kypsyys ja asiakkaiden osallisuus

Lapin kehittäjäasiakasverkostossa arvioitiin 24.10.22 digitaalisten palveluiden kypsyystasoa asiakkaiden osallisuuden näkökulmasta. Työskentelyn toteutti Vasa-hankkeen investointi 4 osio. 

Kypsyysarvioinnissa arvioidaan organisaation kypsyyttä toteuttaa digipalveluita. Sillä on tarkoitus luoda ymmärrystä alueen omasta lähtötilanteesta ja antaa suuntaa digipalveluiden kehittämiselle.

Palveluiden käyttäjille suunnatussa  ja muokatussa kyselyssä oli kuusi kysymystä, joiden toteutumista pohdittiin verkoston tapaamisessa viisiportaisella asteikolla.  Kehittäjäasiakkaiden keskustelun yhteenveto etenee osaksi THL:n valtakunnallista digitaalisten palveluiden kypsyystason arviota tulevilla hyvinvointialueilla.

Linkit